Third Year

CPL. VISHAL GUPTA

CPL. SHREYASH SHARMA

CPL. LAVKUSH BIND

CPL. ADITYA RAJAURIA

LCPL. ARYAN SINGH

LCPL. CHIRAG PATEKAR

LCPL. ADITYA ZOPE

LCPL. AKSHAY YADAV

LCPL. SIDDHI SURVE

CDT. DHRUVI KHIMASIYA

CDT. SUDHA SHUKLA

CDT. SHRUTI YADAV

CDT. SHUBHAM DUBEY

CDT. BHAJANDAS VAISNAV

CDT. SOHAM RANE

CDT. SAHIL SHINDE

CDT. NITESH KARANDE


Second Year

CDT. PRANAY TIWARI

CDT. ANANYA CHOWHAN

CDT. SHASHANK MISHRA

CDT. ADVAIT MULYE

CDT. LAXMI MEHTA

CDT. ASHISH TIWARI

CDT. SACHIN PRAJAPATI

CDT. HARSHIT GUPTA

CDT. RUCHIT MISHRA

CDT. AADITYA KULKARNI

CDT. SAMEER KAPOOR